Jeśli problem masz z wymową, przyjdź i zamień ze mną słowo.

Oferta dla dzieci

♥  diagnoza i terapia wad wymowy, tzw. dyslalii, w tym:                                                                                                                                       

  •  Seplenienia – nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż.
  •  Kappacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski K
  •  Gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski G
  •  Betacyzmu - nieprawidłowa realizacja głoski B
  •  Lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski L
  •  Rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski R
  •  Mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. B – P, D – T, G – K.

♥  diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy

♥  diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji (zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, alalia, afazja, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce i inne)

♥  terapia pedagogiczna

♥  profilaktyka zaburzeń mowy:

  • Ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy
  • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

♥   konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady

♥   kineziotaping

 

 

Oferta dla młodzieży i dorosłych:

♣  diagnoza i terapia wad wymowy (dyslalii)

♣  diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji 

♣  diagnoza i terapia afazji

♣  konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady

♣  kineziotaping

 

 

 

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014